Publicaties

Een kijkje binnen Hoenwaard 2030

Ondanks dat de geplande inloopbijeenkomst van 24 maart niet door kon gaan wilden wij toch een manier vinden om informatie over de stand van zaken rondom het project te delen. Wij hebben een aantal posters voor u samengesteld.


Planning fase 3


Overzichtskaart Hoenwaard

Op deze overzichtskaart ziet u de begrenzing van het project Hoenwaard 2030.

Samenwerkingsovereenkomst


Plan van aanpak fase 3

In dit document staat het plan van aanpak van de huidige fase, fase 3, beschreven.

Poster Levendige Hoenwaard

De Levendige Hoenwaard is het toekomstperspectief dat de uitkomst is van een intensief gebiedsproces en door de betrokkenen (overheden en deelnemers in de werkgroep) is omarmd. Deze posters vatten het proces en de uitkomsten samen.

Visie Levendige Hoenwaard

De Levendige Hoenwaard is het toekomstperspectief dat de uitkomst is van een intensief gebiedsproces en door de betrokkenen (overheden en deelnemers in de werkgroep) is omarmd.