Het Projectteam 

Het projectteam houdt zich bezig met de dagelijkse uitvoering van het project. Zij faciliteren het proces door voor te bereiden, te analyseren, werksessies en andere overlegmomenten te begeleiden en verder te helpen waar mogelijk. Het projectteam is ondergebracht bij Waterschap Vallei en Veluwe en bestaat uit Menno de Vos, Lisette Dam, Kees Luijt, Peter Mooij, Jelle Sipkema en Wendy Velthuis. 

Deelprojecten

Onderdeel van het gebiedsproces voor een Levendige Hoenwaard zijn twee deelprojecten die vooruitlopend op de planuitwerking van de Hoenwaard alvast gestart zijn.

Deelproject 1: Gedeeltelijke versterking noordelijke kade Hoenwaard.

De kades en het gemaal in de Hoenwaard zijn toe aan versterking en vernieuwing. Na de kadedoorbraak in de zomer van 2021 heeft het waterschap besloten om vooruitlopend op het gebiedsproces de noordelijke kade eerder aan te willen pakken. Het gaat hierbij om het verleggen van de naastgelegen (teen)sloot tussen gemaal Hoenwaard en de Hoenwaardsebrug. 

Vanuit het waterschap Vallei & Veluwe is binnen het projectteam Hoenwaard 2030 deelprojectleider Gerard van Veen aan de slag voor deze maatregelen.  

Deelproject 2:  Natuur-inclusieve landbouw

In en rondom stikstofgevoelige natuurgebieden worden maatregelen genomen om de natuur te versterken. Provincie Gelderland wil extra aandacht besteden aan landbouwgebieden in en 

rondom Natura 2000-gebieden (de zogenoemde overgangsgebieden), zoals de Hoenwaard. De Provincie Gelderland ondersteunt de agrariërs in deze gebieden en biedt kansen wanneer deze ondernemers de komende jaren stappen willen zetten om de natuur minder te belasten. 

We zetten in op maatregelen die passen bij de ondernemers in dit gebied en bij het gebied zelf. Hier willen we uitvoering aan geven met de grondeigenaren uit het gebied. 

Deelprojectleider Thijs Buurman, van provincie Gelderland, gaat graag met u in gesprek over de mogelijkheden. 

Vragen over beide deelprojecten kunt u richten aan Hoenwaard2030@vallei-veluwe.nl 

Eén overheid

 

Eén overheid 

Hoenwaard 2030 is een initiatief van 5 partijen:

  • Rijkswaterstaat Oost-Nederland
  • Provincie Gelderland 
  • Waterschap Vallei en Veluwe 
  • Gemeente Hattem 
  • Gemeente Heerde 

Wij zijn vijf verschillende overheidspartijen, maar we zijn ook één overheid. Voor bewoners van de Hoenwaard en andere belanghebbenden is er daarom één aanspreekpunt. Het projectteam is het gezicht naar buiten en is altijd aanwezig bij inloopbijeenkomsten, stakeholdergesprekken en ontwerpsessies. In onze communicatie hanteren wij één voordeur, één communicatielijn en één website 

Ontmoet onze omgevingsmanager Lisette Dam
Heeft u vragen of opmerkingen die niet aan bod komen op deze website? Of u bent nieuwsgierig geworden en wilt meer informatie?

Lisette Dam staat u graag te woord. 

U bereikt haar via 055-527 29 11 of u stuurt een mail naar hoenwaard2030@vallei-veluwe.nl

Ontmoet team Hoenwaard 2030

Van links naar rechts

 

Peter Mooij - Menno de Vos - Lisette Dam - Wendy Velthuis - Kees Luijt - Jelle Sipkema