Nieuws

Wat bracht de inloopbijeenkomst over Hoenwaard 2030?


In dit bericht kunt u lezen wat de bewoners uit het plangebied, plus overige belangstellenden aan informatie hebben kunnen ontvangen tijdens de inloop op 27 juni jl. bij Vrieze’s Erfgoed/Molen de Vlijt in Wapenveld 


Uitnodiging Informatiebijeenkomst 
27 juni 2024


Op donderdag 27 juni a.s. van 16.00 tot 20.00 uur bent u van harte welkom op de informatiebijeenkomst bij Vrieze's Erfgoed/Molen de Vlijt aan de Groteweg 54 in Wapenveld. Via onderstaande link komt u bij de uitnodiging. 


Nieuwsbrief mei 2024

 

In deze nieuwsbriefeditie kunt u lezen wat er op dit moment gebeurt in het gebiedsproces Hoenwaard 2030. Voor deze nieuwsbrief heeft Sharon Groenwold voor het deelproject Natuurinclusieve landbouw verslag uitgebracht van een gesprek met een agrariër uit de Homoet. 

Nieuwsbrief februari 2024

 

In deze nieuwsbriefeditie blikken we o.a. terug op de winterperiode, 
de kennisgeving voornemen en participatie
 én de ontwikkelingen in de deelprojecten.  

Plan versterking noordelijke kade Hoenwaard 
in te zien

 

Bent u benieuwd naar het projectplan?
Bekijk dan het nieuwsbericht.

Nieuwsbrief oktober

 

Bent u benieuwd naar het laatste nieuws over Hoenwaard 2030?
Bekijk dan de nieuwsbrief!

Meedenken verdere uitwerking gebiedsplan Hoenwaard 2030

 

 Op 20 september verscheen in de Staatscourant en het Provinciaal blad de kennisgeving voor het gebiedsplan Hoenwaard 2030. Deze kennisgeving is de eerste formele stap in de procedure van een projectbesluit binnen de nieuwe Omgevingswet. Het biedt informatie over het vervolgproces van Hoenwaard 2030. Ook is het een uitnodiging om mee te denken over de opgaven van de Hoenwaard. 


Nieuwsbrief juli

 

Bent u benieuwd naar het laatste nieuws over Hoenwaard 2030?
Bekijk dan de nieuwsbrief!

Inloopbijeenkomst gebiedsplan 29 juni 2023

 

Donderdag 29 juni, van 16.00 - 20.00 uur, was er een inloopbijeenkomst over het gebiedsproces Hoenwaard 2030. 
Via de nieuwsbrief konden geïnteresseerden zich aanmelden en het programma vooraf bekijken.

Het was een geslaagde avond met een mooie opkomst. Belangrijk onderdeel van de avond was de symbolische ondertekening van het gebiedsplan Hoenwaard 2030. Met deze symbolische onderhandeling hebben de verschillende partijen hun intenties tot de samenwerking uitgesproken en de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) planuitwerking bekrachtigd. 

Nieuwsbrief november 2022

Bent u benieuwd naar het laatste nieuws over Hoenwaard 2030?
Bekijk dan de nieuwsbrief!

Verslag Informatiebijeenkomst 21 maart 2022

Via onderstaande knop vindt u een verslag van de informatiebijeenkomst op 21 maart 2022. 

Nieuwsbrief februari 2022

Bent u benieuwd naar het laatste nieuws over Hoenwaard 2030?
Bekijk dan de nieuwsbrief!

Nieuwsbrief juli 2021

Bent u benieuwd naar het laatste nieuws over Hoenwaard 2030?
Bekijk dan de nieuwsbrief!

Interactieve kaart casco gebiedsplan

Bekijk hier de interactieve kaart van juni 2020. Let op: ondertussen zijn de plannen verder gevorderd dan getoond op de interactieve kaart.

De planning

We zijn altijd ergens mee bezig. Bekijk wat er voor de komende tijd op de planning staat!

Kerstgroet december 2021

Het projectteam Hoenwaard 2030 wenst u prettige feestdagen en de beste wensen voor 2022! 
Bekijk hier onze kerstkaart! 

Nieuwsbrief april 2021 

Bent u benieuwd naar het laatste nieuws over Hoenwaard 2030?

Bekijk dan de nieuwsbrief!

Nieuwsbrief november 2020

Bent u benieuwd naar het laatste nieuws over Hoenwaard 2030?
Bekijk dan de nieuwsbrief! 

 

Nieuwsbrief december 2019 

Bent u benieuwd naar het laatste nieuws over Hoenwaard 2030?
Bekijk dan de nieuwsbrief! 

In het nieuws

Op 19 oktober 2020 is een artikel over Hoenwaard 2030 in de Stentor verschenen. Vanuit de voorzitter van de bestuurlijke begeleidingsgroep, Auke Schipper (wethouder gemeente Hattem) is de volgende reactie gegeven:

Het gebiedsproces Hoenwaard2030 is er op gericht om samen met de omgeving de verschillende opgaven die in de Hoenwaard liggen op een goede manier een plek te geven. Om die reden werken verschillende betrokken overheden samen met ondernemers en bewoners uit het gebied. 

We werken toe naar een integraal gebiedsplan, waarbij we voor zoveel mogelijk betrokkenen een gewenst resultaat willen. De plannen staan zeker nog niet vast en er is nog geen besluit genomen.

We nemen de in het bericht geuite zorgen serieus. De komende tijd gaan we met de betrokken partijen het plan verder optimaliseren.


Mocht u vragen hebben over het proces Hoenwaard2030 stuur dan een bericht naar [email protected].  dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

 Update 29 April 2020 

Het is alweer een tijdje geleden sinds wij van ons hebben laten horen, maar ook wij hebben te maken met de corona-beperkingen. Daardoor hebben wij de inloopbijeenkomst van 24 maart moeten afzeggen. 

Ondanks deze beperkingen werken wij vanuit huis nog zo goed mogelijk door aan het gebiedsplan. Zo hebben wij 14 april nog een online atelier gehouden met een deel van de werkgroepleden. De resultaten verwerken wij, samen met de resultaten uit de eerdere ateliers in het (concept) gebiedsplan.  


Wij bevinden ons volgens de oorspronkelijke planning nu in de fase van gebiedsconsultatie. Normaal gesproken zouden wij nu bij bewoners van het gebied langs gaan om het (concept)gebiedsplan te bespreken. Door de coronamaatregelen is dit echter niet mogelijk. Heeft u in de tussentijd toch behoefte om met het projectteam in contact te komen? Mail dan naar [email protected] om de mogelijkheden te bespreken! 

 

Hou vol, blijf gezond. 

Met vriendelijke groet, 

Projectteam Hoenwaard 2030. 

BBG februari 2020

Afgelopen week heeft de bestuurlijke begeleidingsgroep voor de Hoenwaard zich gebogen over de opzet van het gebiedsplan.


De bestuurders zijn positief gestemd en gemotiveerd werken wij verder aan de uitwerking van de Levendige Hoenwaard!


De sessie werd afgesloten met een wandeling door het gebied.


Contact

Heeft u een vraag of opmerking?
 Stuur dan een mail aan [email protected]  
Uw vraag wordt doorgezet naar de betreffende collega en wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Ook hiervoor stuurt u een mail aan
[email protected]  

U geeft hiermee toestemming dat wij uw e-mailadres mogen gebruiken om de nieuwsbrieven aan u te versturen. U kunt uw toestemming altijd intrekken door weer een mail te sturen en u af te melden voor de nieuwsbrief. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met uw gegevens.