Documenten

Het Gebiedsplan Hoenwaard 2030 

Vanuit het toekomstperspectief is gewerkt aan een set concrete maatregelen. Dit is uitgewerkt tot het Gebiedsplan Hoenwaard 2030 wat de basis is voor de verdere planuitwerking. De ambities en doelstellingen voor een Levendige Hoenwaard zijn vertaald naar een overzichtskaart. Hierop zie je een samenspel van maatregelen die samen meer opleveren dan een maatregel alleen.  

 

De interactieve kaart

Bekijk hier de interactieve kaart van het gebiedsplan 

Hoenwaard 2030. 

Participatieverslag november 2020

De afgelopen maanden hebben wij ondanks de Coronacrisis ons best gedaan om met u in gesprek te gaan over de stand van zaken van de plannen voor Hoenwaard 2030. Een samenvatting van de uitkomsten van de verschillende activiteiten is te vinden in onderstaand participatieverslag.


Een kijkje binnen Hoenwaard 2030

Ondanks dat de geplande inloopbijeenkomst van 24 maart niet door kon gaan wilden wij toch een manier vinden om informatie over de stand van zaken rondom het project te delen. Wij hebben een aantal posters voor u samengesteld.


Planning fase 3


Overzichtskaart Hoenwaard

Op deze overzichtskaart ziet u de begrenzing van het project Hoenwaard 2030.

Samenwerkingsovereenkomst


Plan van aanpak fase 3

In dit document staat het plan van aanpak van de huidige fase, fase 3, beschreven.

Poster Levendige Hoenwaard

De Levendige Hoenwaard is het toekomstperspectief dat de uitkomst is van een intensief gebiedsproces en door de betrokkenen (overheden en deelnemers in de werkgroep) is omarmd. Deze posters vatten het proces en de uitkomsten samen.

Visie Levendige Hoenwaard

De Levendige Hoenwaard is het toekomstperspectief dat de uitkomst is van een intensief gebiedsproces en door de betrokkenen (overheden en deelnemers in de werkgroep) is omarmd.