Archief

Kerstgroet december 2021

Het projectteam Hoenwaard 2030 wenst u prettige feestdagen en de beste wensen voor 2022! 
Bekijk hier onze kerstkaart!


Nieuwsbrief april 2021

Bent u benieuwd naar het laatste nieuws over Hoenwaard 2030?
Bekijk dan de nieuwsbrief!


Nieuwsbrief november 2020

Bent u benieuwd naar het laatste nieuws over Hoenwaard 2030?
Bekijk dan de nieuwsbrief!


Participatieverslag november 2020

De afgelopen maanden hebben wij ondanks de Coronacrisis ons best gedaan om met u in gesprek te gaan over de stand van zaken van de plannen voor Hoenwaard 2030. Een samenvatting van de uitkomsten van de verschillende activiteiten is te vinden in onderstaand participatieverslag.


Een kijkje binnen Hoenwaard 2030

Ondanks dat de geplande inloopbijeenkomst van 24 maart niet door kon gaan wilden wij toch een manier vinden om informatie over de stand van zaken rondom het project te delen. Wij hebben een aantal posters voor u samengesteld.


Planning fase 3


Overzichtskaart Hoenwaard

Op deze overzichtskaart ziet u de begrenzing van het project Hoenwaard 2030.

Samenwerkingsovereenkomst


Plan van aanpak fase 3

In dit document staat het plan van aanpak van de huidige fase, fase 3, beschreven.

Poster Levendige Hoenwaard

De Levendige Hoenwaard is het toekomstperspectief dat de uitkomst is van een intensief gebiedsproces en door de betrokkenen (overheden en deelnemers in de werkgroep) is omarmd. Deze posters vatten het proces en de uitkomsten samen.

Visie Levendige Hoenwaard

De Levendige Hoenwaard is het toekomstperspectief dat de uitkomst is van een intensief gebiedsproces en door de betrokkenen (overheden en deelnemers in de werkgroep) is omarmd.

BBG februari 2020

Afgelopen week heeft de bestuurlijke begeleidingsgroep voor de Hoenwaard zich gebogen over de opzet van het gebiedsplan.


De bestuurders zijn positief gestemd en gemotiveerd werken wij verder aan de uitwerking van de Levendige Hoenwaard!


De sessie werd afgesloten met een wandeling door het gebied.


 

 Update 29 April 2020 

Het is alweer een tijdje geleden sinds wij van ons hebben laten horen, maar ook wij hebben te maken met de corona-beperkingen. Daardoor hebben wij de inloopbijeenkomst van 24 maart moeten afzeggen. 

Ondanks deze beperkingen werken wij vanuit huis nog zo goed mogelijk door aan het gebiedsplan. Zo hebben wij 14 april nog een online atelier gehouden met een deel van de werkgroepleden. De resultaten verwerken wij, samen met de resultaten uit de eerdere ateliers in het (concept) gebiedsplan.  


Wij bevinden ons volgens de oorspronkelijke planning nu in de fase van gebiedsconsultatie. Normaal gesproken zouden wij nu bij bewoners van het gebied langs gaan om het (concept)gebiedsplan te bespreken. Door de coronamaatregelen is dit echter niet mogelijk. Heeft u in de tussentijd toch behoefte om met het projectteam in contact te komen? Mail dan naar Hoenwaard2030@vallei-veluwe.nl om de mogelijkheden te bespreken! 

 

Hou vol, blijf gezond. 

Met vriendelijke groet, 

Projectteam Hoenwaard 2030. 

In het nieuws

Op 19 oktober 2020 is een artikel over Hoenwaard 2030 in de Stentor verschenen. Vanuit de voorzitter van de bestuurlijke begeleidingsgroep, Auke Schipper (wethouder gemeente Hattem) is de volgende reactie gegeven:

Het gebiedsproces Hoenwaard2030 is er op gericht om samen met de omgeving de verschillende opgaven die in de Hoenwaard liggen op een goede manier een plek te geven. Om die reden werken verschillende betrokken overheden samen met ondernemers en bewoners uit het gebied. 

We werken toe naar een integraal gebiedsplan, waarbij we voor zoveel mogelijk betrokkenen een gewenst resultaat willen. De plannen staan zeker nog niet vast en er is nog geen besluit genomen.

We nemen de in het bericht geuite zorgen serieus. De komende tijd gaan we met de betrokken partijen het plan verder optimaliseren.


Mocht u vragen hebben over het proces Hoenwaard2030 stuur dan een bericht naar Hoenwaard2030@vallei-veluwe.nl.  dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.

Nieuwsbrief december 2019

 

Bestuurlijke begeleidingsgroep (BBG) 

De bestuurlijke begeleidingsgroep (BBG) bestaat uit wethouders van
de gemeenten Hattem en Heerde, een gedeputeerde van de provincie Gelderland, een directeur van Rijkswaterstaat en een heemraad van Waterschap Vallei en Veluwe. De BBG zorgt ervoor dat het uiteindelijke gebiedsplan voor de Hoenwaard wordt vastgesteld.

 


De Werkgroep

De werkgroep denkt mee over de toekomst van het gebied. In de werkgroep zit, naast medewerkers van bovengenoemde overheden, ook een vertegenwoordiging uit het gebied. Zij hebben gebiedskennis en brengen vanuit dit perspectief belangen in van de verschillende partijen mee. De werkgroepleden geven advies over de te ontwikkelen scenario‚Äôs. Dit doen zij door mee te denken in werksessies en individueel een afweging te maken over het gewenste toekomstperspectief.