Welkom op onze site Hoenwaard2030! 

De Hoenwaard is een uiterwaardegebied van de IJssel. Samen met bewoners en ondernemers in het gebied werken we aan een levendige Hoenwaard in 2030, met een goede balans tussen boer en (rivier)natuur, bewoner en bezoeker, rust en recreatie. De vijf overheidsorganisaties die hierin samenwerken zijn de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, waterschap Vallei en Veluwe en de gemeenten Hattem en Heerde.
 
In 2017 is, in een gezamenlijk proces met alle betrokken, gestart met het verkennen van een toekomstbeeld voor de Hoenwaard. Dit toekomstbeeld is uitgewerkt in een gebiedsplan (zomer 2021), waarin de wensen van bewoners en andere belanghebbenden zijn meegenomen en vormt de basis voor de planuitwerking. U kunt direct doorklikken naar het Gebiedsplan Hoenwaard 2030, waarin we de ideeën en maatregelen per deelgebied hebben uitgewerkt. 


In september 2023 is de eerste fase van de planuitwerking gestart. Deze eerste fase is een verdere uitwerking van de verkenning. Samen met ingenieursbureau WSP worden de opgaven uit het gebiedsplan integraal en technisch uitgewerkt tot een inrichtingsplan. Ook in deze fase hopen we dat iedereen die in de Hoenwaard woont, werkt en recreëert met ons meedenkt. 
  
Zo gaan we de komende jaren met elkaar aan de slag. Met verschillende opgaven, maar een gezamenlijk doel: een levendige Hoenwaard in 2030! 

 

Op deze site vindt u informatie over onze plannen met de Hoenwaard, hoe u in contact komt met de omgevingsmanager en wat we tot nu toe hebben gedaan. 

Contact

Heeft u een vraag of opmerking?
 Stuur dan een mail aan [email protected]  
Uw vraag wordt doorgezet naar de betreffende collega en wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen.


 

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Ook hiervoor stuurt u een mail aan
[email protected]  

U geeft hiermee toestemming dat wij uw e-mailadres mogen gebruiken om de nieuwsbrieven aan u te versturen. U kunt uw toestemming altijd intrekken door weer een mail te sturen en u af te melden voor de nieuwsbrief. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met uw gegevens.